Support

Klik på Teamviewer remote herover for at hente et lille program som installerer ved at svare “Ja” til at installere.

Oplys mig ID og kode over telefonen.

For support på MAC, benyte dette link –