Hvordan måles med en DEXA skanner

Knoglescanning (DEXA scanning)

Speciallæge, dr.med. Peter Schwarz & speciallæge Henrik Ancher Sørensen
Hvordan stilles diagnosen knogleskørhed?

Hoftebrud og sammenfald i ryggen er karakteristiske brud for knogleskørhed. Sammenfald i ryggen kan påvises ved almindelig røntgenundersøgelse via lægen. Ved hjælp af måling af knoglemassen i de forskellige dele af skelettet, kan man med stor nøjagtighed forudsige risikoen for evt. fremtidige brud. Det er ikke ligegyldigt i hvilke knogler man måler. Man bør få målt knoglemassen i de knogler, hvor risikoen for brud som følge af knogleskørhed er størst, og generelt anbefales måling på ryg og hofte.

Selve diagnosen, knogleskørhed, stilles ved en samlet lægelig vurdering og kan ikke stilles blot på baggrund af en måling af knoglemassen.

Knogleskanning af hofte og ryg

Knogleskanningen af hofte og ryg foregår på en såkaldt helkrops-skanner som vist på billedet. Personen der skal undersøges ligger på briksen og et måleapparat i den lille arm, der stikker ud øverst på scanneren kører hen over kroppen uden at berøre personen.

Undersøgelsen er fuldstændigt ufarlig og ikke forbundet med nogen form for ubehag. Den tager 15-30 minutter afhængig af hvor mange steder på kroppen der skal scannes og afhængig af hvilket fabrikat scanner der anvendes. Der anvendes ved undersøgelsen en avanceret røntgenteknik, idet man kan måle den forskel hvormed en svag røntgenstråle kan bremses i knoglevæv og i andet væv.

Teknisk beregner man mineralindholdet i knoglerne ud fra forskelle mellem 2 forskellige røntgenstråler og scannertypen betegnes en såkaldt DEXA-skanner. DEXA er en forkortelse for det engelske ”Dual Energy X-ray Absorptiometry”. Den røntgenstråling man udsættes for er meget lav og ufarlig. Efterfølgende skal en speciallæge vurdere resultatet, og kan derefter med stor sikkerhed konstatere om du har knogleskørhed eller er i risiko for at udvikle sygdommen.

En knoglescanning kaldes også en DEXA scanning og bruges til at undersøge for knogleskørhed